Kandidera till distriktet | Sverigedemokraterna Östergötland

Kandidera till distriktet

Årsmötesperioden för distrikt i Sverigedemokraterna är den 1 mars till den 31 mars . Under årsmötet kommer även valkonferens att hållas, med fokus på att fastställa valsedel för Sverigedemokraterna rörande val till Östergötlands regionfullmäktige.

Inför årsmötet och valkonferensen tar SD Östergötland valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag samt förslag rörande fastställandet av valsedeln, men sista datum för att inkomma med dessa är den 1 januari. Förtroendeuppdrag som det går att nominera till inkluderar de som inryms inom styrelse och revision.

Nomineringar och förslag kopplat till valberedningens arbete inför årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, genom att e-posta till valberedning.ostergotland@sd.se.