Nominering | Sverigedemokraterna Östergötland

Nominering

Under helgen den 22-23 mars är det åter igen möjligt att nominera till styrelsen inför det extra årsmötet den 6 april.

Nomineringar skall vara valberedningens ordförande skriftligen tillhanda senast söndagen den 23 mars kl 10:00.

 

Nomineringar skall innehålla namn, medlemsnr, och vilken position nomineringen berör för att sedan skickas till:

Torgny Maurer
Valberedningens ordförande
torgny.maurer@sverigedemokraterna.se