Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 43

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Torggatan 4 A 2tr
582 19 Linköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Denna kvinna står verkligen upp för Sd

  0
  0

  Det är verkligen roligt att höra när någon vågar stå upp för sverigedemokraterna och det var i och för sig inte förvånande att det var en invandrarkvinna som gjorde det.

  Kjell-Albin Abrahamsson fick tunghäfta en stund innan han hämtat sig från chocken och insåg att de vanliga argumenten inte dög då han pratade med en invandrarkvinna. Hans lilla försök med att sverigedemokrater inte skulle vara trevliga föll pladask i marken.

  Frågan är om han överhuvudtaget träffat några sverigedemokrater?

  Lyssna och njut (32:30 in i programmet)

 • Ekonomiskt bistånd under första kvartalet år 2008

  0
  0

  Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).
  Under första kvartalet 2008 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 312 miljoner kronor. Vid jämförelse med första kvartalet år 2007 är det en ökning med en procent.
  Till flyktingar har under det första kvartalet 2008 betalats ut 534 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är 20 procent högre än motsvarande kvartal år 2007. Vid jämförelse med första kvartalet år 2003 har utbetalningarna ökat med 77 procent.
  Av de 259 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 182 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Första kvartalet år 2007 var det 244 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 153 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/82F14ACE-CF8B-49DE-95E8-402A4FFBF2F6/10735/2008445.pdf

 • Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2008

  0
  0

  Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd
  Sammanfattning
  I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under första kvartalet år 2008. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med första kvartalet år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/82F14ACE-CF8B-49DE-95E8-402A4FFBF2F6/10735/2008445.pdf

 • Stoppa utfrysningen av hemmafamiljerna!

  0
  0

  Den här kom inte in i Norrköpings Tidningar.

  ”Behandlingen av hemmafamiljer är direkt oetisk” menar juridikprofessorn
  Reinhold Fahlbeck, i tidningen Världen idag, 19/5 2008.

  Situationen för familjer där en förälder är hemma och sköter barnen är
  ”orimlig och stötande” framhåller han. Ett exempel på denna negativa
  särbehandlig är att hemmafamiljerna beskattas på flera tusen kronor mer än
  en tvålönefamilj med samma bruttoinkomst. Mer skatt på samma inkomst,
  alltså. Är inte detta orättvist?

  Rent sadistisk blir särbehandlingen av hemmafamiljerna när de nekas
  socialbidrag oavsett hur långt under existensminimum de ligger. Våra
  politiker stämplar nämligen en hemmaförälder som frivilligt arbetslös. Och
  som sådan har man ingen rätt till det skydd mot fattigdom, som politikerna
  skyter med att alla medborgare har. Alla utom hemmafamiljerna.

  Vad anser våra egna politiker här i Norrköping? Är de nöjda och stolta över
  hur dagens Sverige behandlar hemmafamiljerna? Är det rätt att straffa
  människor med fattigdom för att de vill vårda sina barn själva? Är det
  värdigt ett humant samhälle?

  Vore det inte bättre att ge barnomsorgspengen som en riktig lön till
  hemmaföräldrarna och räkna dem som arbetande med barnomsorg?

  Monica Bodling

 • Medlemsmöte i Östergötland

  0
  0

  Sd Östergötland höll medlemsmöte lördag den 7 juni i Hov.

  Vi hittade en mycket fin byggnad som förut varit skola. Där mötet hölls.

  Det blev en lång eftermiddag med mycket trevliga samtal och diskussioner.

  Hembakade smörgåstårtor bjöds det på som tillverkats av vice ordförande Lisen Lundvik vilket smakade förträffligt i sommarvärmen.

  Diskussionerna var många o ämnena var allt mellan himmel o jord o mycket intressanta.

  Tror inte det finns något roligare än att byta ord o tankar o känslor med medlemmarna som visar var de står o vad de vill vi ska kämpa för.

  Vi lyssnade på vår ordförande som pratade om hur mycket vårt distrikt vuxit på bara en månad samt hur mycket vi ska arbeta nu fram till valet med både EU och kyrkoval o sen allmänna val.

  Han berättade mer, bl a hur vi utvidgat vårt arbete över Östergötland.
  Med tidningsutdelningar, torg och marknader.

  Samt uppsättning av reklam och premiären av den nya Bulletinen Östen som nu kommer ut till våra medlemmar.

  Vi ska vartefter också börja med trivselkvällar som flera av medlemmarna gav önskemål om.
  Givetvis också fortsätta med våra medlemsmöten i jämna mellanrum, med olika teman.

  SDU Östergötland välkomnas också nu och där är det Markus från Norrköping som hjälper oss att hålla i trådarna för att bygga upp ett samarbete i länet för våra ungdomar.
  Han gjorde ett anförande om det på mötet.

  Även Ingvar från Sd Norrköping höll ett föredragande om invandring o lite om dess kostnader som var ett arbetsunderlag från 2006 av okänd person men ändå högintressant.

  Ordföranden mathias framförde också de mål som vi vill nå.
  De är höga men i den takt vi hamnat i med tillväxten av medlemmar och sympatisörer så kommer det att gå som en dans.
  En dans till tonerna av *blåsippans väg*

  Tack för en härlig eftermiddag
  hälsar
  Mathias o Lisen Lundvik

  möte
  mathias
  smorgastarta