Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 5

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna Östergötland firar 10 år!

  Av Clara Aranda den 27 maj, 2016
  0

  Välkommen att fira Sverigedemokraterna Östergötlands 10-årsjubileum!

  Som medlem i Sverigedemokraterna och boende i Östergötland har man nu fått en inbjudan till vårt jubileumsfirande via e-post.
  Har man inte registrerat någon mejladress kommer inbjudan genom postutskick.

  All information finns att tillgå i inbjudan. Vid övriga frågor kontakta Lise-Lotte Lindgren via e-post: lise.lotte.lindgren@sd.se eller telefon: 0721-672191.

 • Regionfullmäktige den 27 april

  Av Clara Aranda den 30 april, 2016
  0

  Onsdagen den 27 april sammanträdde regionfullmäktige. Debatt kring årsredovisningen ägde rum och Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda lyfte fram synpunkter och tankar kring den förda verksamheten under 2015.
  Arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga har varit en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna i Region Östergötland, ett område som sittande majoritet inte lagt något större fokus på. Clara Aranda lyfte därför, i sitt anförande, fram exempel på satsningar och förbättringsåtgärder som partiet drivit. Sverigedemokraterna har bland annat lyft förslag om att se över möjligheten till att inrätta en jourlinje för stödsamtal med fokus på just barn och unga som befinner sig i riskzonen. Vi har även lyft idén om att ungdomsmottagningar, i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, tillsammans ska arbeta fram en handlingsplan för att kunna upprätta ett omfattande suicidpreventivt arbete för samtliga verksamheter som kan tänkas ha en viktig roll i arbetet med barn och unga.

  En annan fråga som berördes under anförandet var arbetet för att minska antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer vilket är en vanlig orsak till cancerdöd hos kvinnor, globalt sett den näst vanligaste.
  Region Östergötland erbjuder idag kostnadsfria gynekologiska cellprovskontroller vilket är positivt. Dock har undersökningar visat att de kvinnor som uteblir från kontrollerna är svåra att nå och man behöver hitta nya vägar för att möta just den här gruppen. Sverigedemokraterna har därför motionerat om att Region Östergötland ska erbjuda kvinnor kostnadsfria HPV-tester, det vill säga självtester som kan användas av kvinnor i hemmiljö. Förslaget innebär kortfattat att de kvinnor som av olika skäl väljer att utebli från kontrollerna inte längre behöver ta sig tid att besöka en mottagning. Istället får de en möjlighet att använda sig av självtest för att kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer.

  Clara Aranda påpekade även att den ekonomi som majoritetens företrädare anser vara god i själva verket är i obalans.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.11.40”Ekonomin är i grunden god sägs det, samtidigt står vi fortfarande inför en oroande utveckling och en ekonomisk obalans inom hälso- och sjukvården, vilket, om rätt åtgärder inte tillämpas, kommer att skaka den grunden.”

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna debatterade likaså förslag till regional biblioteksplan och debatten fokuserades på hur Region Östergötlands egentliga roll och ansvar bör se ut.

  Richard Svensson, ledamot i regionfullmäktige, tog upp kontraproduktiva satsningar på aktiviteter som ska genomföras på andra språk än svenska i så kallat integreringssyfte, så som sagostunder på modersmål och samhällsorientering på modersmål. I den regionala biblioteksplanen föreslog man även rekrytering av bibliotekspersonal med olika språkkompetens.

  När biblioteksplanen behandlades i regionstyrelsen lämnade Sverigedemokraterna in en protokollsanteckning där vi bland annat poängterade följande:

  ”Att kunna göra sig förstådd på svenska i tal och skrift är en avgörande faktor för inkludering och delaktighet i samhället. Därmed är det problematiskt att fokusera på modersmål framför det svenska språket eftersom det snarare försvårar anpassningsmöjligheterna.”

  Även Clara Aranda deltog i samma debatt och tydliggjorde Sverigedemokraternas syn på anpassning, inkludering och samhällsansvar.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.15.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid sammanträdet behandlades också Sverigedemokraternas interpellation om felmedicinering som Sonny Persson, ledamot i regionfullmäktige, och Clara Aranda ställt. I interpellationen efterfrågades befintliga rutiner för att motverka förekomsten av felmedicinering. Sverigedemokraterna anser att detta är ett område som man behöver beakta och inte minst utreda tänkbara förbättringsåtgärder, förslagsvis utreda möjligheten att låta kliniska apotekare ingå i vårdteam vilket har visat sig vara studerad och framgångsrik metod.

  Avslutningsvis var det ett händelserikt sammanträde med många intressanta debatter och vi ser fram emot att presentera vårt budgetförslag vid nästa sammanträde som äger rum den 21-22 juni.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.18.45

   

 • Riks- och regionrepresenterat besök på Lunnevads Folkhögskola

  Av Clara Aranda den 9 april, 2016
  0

  Fredagen den 8 april så besökte riksdagsledamot Markus Wiechel och vår regionfullmäktigeledamot, Richard Svensson, Lunnevads folkhögskola. Riksdagsledamöter från samtliga partier var inbjuda, övriga närvarande var rektorer och verksamhetsansvariga från länets folkhögskolor samt representanter från studieförbunden i Östergötland. Dagen var ämnad åt att diskutera migrations- och asylfrågor kopplade till folkhögskolor. Dagen började med en presentation och sedan lite allmän information kring folkbildning, studieförbund och folkhögskolor. Efter detta ägde en gedigen föreläsning angående migration och invandring rum och man förklarade att 35% av alla som går allmän linje på folkhögskolor är utrikesfödda utanför samt att trycket på folkhögskolorna är så pass stort att alla inte får möjlighet att komma in. Det informerades även om att det under år 2014 påbörjades en etableringskurs i Östergötland, vilket är en utbildning på sex månader där man inriktar sig på lågutbildade. Under dessa sex månader så lär man sig svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Under våren 2015 så fanns 21 deltagare och när samma utbildning började hösten 2015så var så var deltagarsiffran uppe i 66.

  Efter informationsdragningen var det dags för en rundvandring där gästerna fick besöka en klass på den allmänna linjen, en klass på konstlinjen och även en klass på musiklinjen vilket följdes av lunch. Efter lunchen hölls en timmes frågestund, där det diskuterades samverkan mellan folkhögskolor och Europa. Lunnevads representanter förklarade att man bland annat har ett gott samarbete med Barcelona då ett antal elever åker ner till Barcelona för att lära sig dans.

  Avslutningsvis var det ett givande och intressant besök som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

  12924415_981062781982751_8891446483894673980_n12933168_981062778649418_7990560264465948535_n

 • Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte

  Av Clara Aranda den 22 mars, 2016
  0

  Under lördagen den 19 mars höll Sverigedemokraterna Östergötland sitt tionde årsmöte på Konsert & Kongress i Linköping. Många entusiastiska medlemmar var på plats och stämningen var god. Den årsmötesordförande som fick förtroendet att leda förhandlingarna var riksdagsledamoten Roger Hedlund, och vid sin sida hade han Richard Svensson som fick ansvaret att agera årsmötessekreterare.

  Under distriktsårsmötet utsågs även ”Årets Sverigedemokrat i Östergötland” och utmärkelsen gick till ungdomsförbundets kontaktperson Chris Dahlqvist och vår regiongruppledare Clara Aranda, som båda tackades för sina insatser med ett varsitt fint diplom.

  Med anledning av vårt stundande tioårsjubileum informerades det även om ett tilltänkt evenemang för att fira detta. Inbjudan kommer att skickas till samtliga medlemmar i Östergötland inom en snar framtid, så håll utkik.

  Den omvalda distriktsordföranden Jan Svensson kommenterar kring distriktets fortsatta arbete:

  ”Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete utifrån uppsatta mål och framarbetad verksamhetsplan. Vårt primära fokus under mellanvalsperioden blir att öka den utåtriktade verksamheten och samtidigt fortsätta med olika slags medlemsvårdande aktiviteter så som vår uppskattade kandidatskola.”

  Avslutningsvis så tackar den nyvalda styrelsen för förtroendet och ser fram emot ett spännande verksamhetsår.

   

  IMGP9512

  Sverigedemokraterna Östergötlands styrelse

 • Kandidatskola

  Av Admin den 18 januari, 2016
  0

  Kandidatskola