Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 7

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Torggatan 4 A 2tr
582 19 Linköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Årets sverigedemokrat i Östergötland 2014

  Av Christian Nordin Olsson den 10 februari, 2015
  0

  När vi nu åter igen närmar oss slutet på ett verksamhetsår är det hög tid att påminna om den årligen återkommande utmärkelsen ”Årets sverigedemokrat i Östergötland” som utses i samband med distriktsårsmötet.

  Känner du någon medlem som bör bli uppmärksammad för extraordinära insatser under verksamhetsåret 2014, tveka inte att inkomma med en nominering.

   

  Nomineringar med motivering skall vara distriktssekretariatet skriftligen tillhanda senast den 26 februari via e-post: ostergotland@sverigedemokraterna.se

   

 • Ny kommunförening – SD Kinda

  Av Markus Wiechel den 5 december, 2014
  0

  SD Östergötland har sedan valet fokuserat på att bland annat bilda nya arbetsgrupper och kommunföreningar i länet, för att möta det behov som uppstått gällande bland annat ett bättre mottagande av nya medlemmar samt ett ökat engagemang. Som en följd av denna satsning kommer vi redan nu med glädje kunna meddela att ett bildandemöte för den nya kommunföreningen SD Kinda kommer att hållas söndagen den 14 december. I Kinda finns det sedan en längre tid tillbaka en välfungerande arbetsgrupp, som har träffats kontinuerligt. Detta har medfört att de som nu kommer att ingå i den nya styrelsen redan känner varandra sedan tidigare, men det betyder inte att det inte behövs fler. Bor du i Kinda kommun och vill vara med och driva Sverigedemokratisk politik? Tveka inte att höra av dig till ostergotland@sverigedemokraterna.se

 • Utbildningshelg

  Av Christian Nordin Olsson den 27 november, 2014
  0

  Under lördagen den 15 och söndagen den 16 november hölls det utbildning i Landstingshuset för invalda företrädare för Sverigedemokraterna i och med höstens val.

  Den samlade skaran nya politiker fick under två dagar lyssna till föredrag från Ola Svensson om hur formerna för ett fullmäktigemöte går till samt öva på motionsskrivande och debattteknik.

  Tillfället avslutades på söndagen med att distriktssekreteraren Christian Nordin Olsson föredrog partiets kommunikationsplan.

  Vi tackar för deltagandet och önskar Ola Svensson hjärtligt välkommen åter.

 • Valberedningen välkomnar nomineringar

  Av Christian Nordin Olsson den 27 november, 2014
  0

  Nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för distriktet Sverigedemokraterna Östergötland är nu i full gång.

   

  Senast den 1 januari 2015 skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: torgny.maurer@sverigedemokraterna.se.

  Senast den 1 januari 2015 skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: ostergotland@sverigedemokraterna.se.

   

  I samband med nomineringar skall undertecknat intyg av kandidatur bifogas. Intyget nås genom att klicka här.

   

  För mer information

  Torgny Maurer
  Valberedningens ordförande

  E-post: torgny.maurer@sverigedemokraterna.se

 • Pressmeddelande 2014-10-20

  Av Christian Nordin Olsson den 20 oktober, 2014
  0

  Nyvald ledning i landstingsgruppen

  Landstingsgruppen i Östergötland kallades till sammanträde 13 oktober 2014 för att utse Sverigedemokraternas gruppledare och politiska sekreterare inför nya mandatperioden. Till gruppledare respektive politisk sekreterare valdes Clara Aranda och Richard Svensson efter enhälligt beslut. Interna diskussioner om mötets giltighet uppstod, men nu har representanter från riksorganisationen klargjort situationen.

  Med anledning av de uppgifter som förekommit i media vill vi tydliggöra att mötets giltighet bekräftats av representanter från riksorganisationen och att valet av gruppledare och politisk sekreterare av den anledningen är fortsatt gällande. Distriktsorganisationens arbetsutskott säkerställde att tillsättandet av förtroendeuppdrag hölls stadgeenligt, vilket också tillstyrktes av en objektiv tjänsteman från Sverigedemokraternas riksorganisation som närvarade vid mötet.

  Tillsättandet av nämndplatser och övriga uppdrag kommer ske vid ett senare tillfälle, där den parlamentariska gruppens nyvalda gruppledare är sammankallande. Distriktsorganisationen kommer avsätta de resurser som krävs för att samtliga uppdrag tillsätts på ett stadgeenligt sätt.

  – Det är en stor ära att få förtroendet att leda vår parlamentariska grupp i landstinget. Vi ska framåt tillsammans och jag är övertygad om att vi kommer vara en stark och drivande kraft i landstinget, säger nyvalda gruppledaren Clara Aranda.

   

   

  För vidare information:

  Pierre Holm Petersson
  Administrativ chef

  Telefon: 0705-973548
  E-post: pierre.holm.petersson@sverigedemokraterna.se