Pressmeddelande 2014-10-20 | Sverigedemokraterna Östergötland

Pressmeddelande 2014-10-20

Nyvald ledning i landstingsgruppen

Landstingsgruppen i Östergötland kallades till sammanträde 13 oktober 2014 för att utse Sverigedemokraternas gruppledare och politiska sekreterare inför nya mandatperioden. Till gruppledare respektive politisk sekreterare valdes Clara Aranda och Richard Svensson efter enhälligt beslut. Interna diskussioner om mötets giltighet uppstod, men nu har representanter från riksorganisationen klargjort situationen.

Med anledning av de uppgifter som förekommit i media vill vi tydliggöra att mötets giltighet bekräftats av representanter från riksorganisationen och att valet av gruppledare och politisk sekreterare av den anledningen är fortsatt gällande. Distriktsorganisationens arbetsutskott säkerställde att tillsättandet av förtroendeuppdrag hölls stadgeenligt, vilket också tillstyrktes av en objektiv tjänsteman från Sverigedemokraternas riksorganisation som närvarade vid mötet.

Tillsättandet av nämndplatser och övriga uppdrag kommer ske vid ett senare tillfälle, där den parlamentariska gruppens nyvalda gruppledare är sammankallande. Distriktsorganisationen kommer avsätta de resurser som krävs för att samtliga uppdrag tillsätts på ett stadgeenligt sätt.

– Det är en stor ära att få förtroendet att leda vår parlamentariska grupp i landstinget. Vi ska framåt tillsammans och jag är övertygad om att vi kommer vara en stark och drivande kraft i landstinget, säger nyvalda gruppledaren Clara Aranda.

 

 

För vidare information:

Pierre Holm Petersson
Administrativ chef

Telefon: 0705-973548
E-post: pierre.holm.petersson@sverigedemokraterna.se