Pressmeddelande | Kraftiga besparingar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland | Sverigedemokraterna Östergötland

Pressmeddelande | Kraftiga besparingar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland

Med anledning av gårdagens beslut i regionstyrelsen vill Sverigedemokraterna härmed klargöra för vårt ställningstagande. Vår inlämnade protokollsanteckning (regionstyrelsen 2018-03-07) kan därmed läsas nedan.

 

”Sverigedemokraterna i Region Östergötland ser med anledning av rådande krissituation ingen annan utväg än att de föreslagna åtgärder som presenteras också genomförs, i den grad det är möjligt.

Med den här protokollsanteckningen vill vi dock understryka vikten av att underlaget för dokument och handlingar av denna karaktär måste förbättras avsevärt, då vi anser att liggande förslag till beslut lämnar mycket att önska, både när det kommer till information och väntade konsekvenser, vilket är undermåligt, alternativt saknas helt i dokumentet.

Att Region Östergötland, som så många andra regioner och landsting, befinner sig i en djup kris är givetvis inget som förvånar. Vi börjar på allvar känna av den ansvarslösa politik som regerande partier under flera år har gjort sig skyldiga till, och konsekvenserna av detta är en skrämmande syn. 

Vi ser tydligt hur välfärden urholkas, vilket det här ärendet som hanteras idag också är ett bevis på. Styrande majoritet har nu ansvar att informera länets invånare, sjukvårdspersonal och patienter om vilka nedskärningar vi står inför, samt vad det kommer att innebära för hälso- och sjukvården i Östergötland.

Sverigedemokraterna menar att vi på lokal nivå inte längre förmår att lösa den mycket svåra situation vi befinner oss i, det vi behöver nu är en nationell krisplan för svensk hälso- och sjukvård. Vi anser därför att det krävs ett forum för dialog mellan politiska representanter från både regional och nationell nivå. Ett sådant forum bör Region Östergötland ta initiativ till.

Det är dags att lägga våra partipolitiska agendor åt sidan och lägga allt fokus på att återupprätta den svenska välfärden.”

 

Clara Aranda – Gruppledare i Region Östergötland 

Kontakt:

Clara.aranda@regionostergotland.se