Pressmeddelande – Låt vårdpersonal slippa förmånsbeskattning under krisen 2020-05-18 | Sverigedemokraterna Östergötland

Pressmeddelande – Låt vårdpersonal slippa förmånsbeskattning under krisen 2020-05-18

Sverigedemokraterna har lämnat in två nämndinitiativ till regionstyrelsen med förslag på åtgärder som förenklar vårdpersonalens situation under rådande omständigheter med Covid-19.

Covid- 19 och dess spridning har inneburit en enorm arbetsbelastning och press för vår sjukvårdspersonal. Personalens vardag har kommit att bli en vardag av stress, långa arbetsdagar och övertid.

Allmänheten har inkommit med många positiva och goda initiativ för vårdpersonalen som exempelvis matlådor och skjuts till och från arbetet. Det finns även möjlighet för oss som arbetsgivare att underlätta för vårdpersonalen genom att erbjuda vissa förmåner som exempelvis fri parkering med mera.

Tyvärr sätter förmånsbeskattningen stopp för våra möjligheter att göra dessa satsningar eftersom vårdpersonalen då får en ökad skattekostnad. Av den anledningen föreslår vi regionstyrelsen att författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal under covid-19 pandemin.

Till dess att regeringen förändrar reglerna kring förmånsbeskattning föreslår vi även Regionstyrelsen att införa möjligheten för våra anställda att få fri parkering under covid-19 samt att se över möjligheten att även möjliggöra fri parkering på de parkeringsplatser som vi inte äger.

Vi föreslår även att vi som region skall äska medel av regeringen för de ökade kostnader som ett införande av fri parkering innebär för oss som region när denna pandemi är över.

Sverigedemokraterna i Region Östergötland hoppas att regeringen snarast möjligt förändrar regelverket kring förmånsbeskattning så vi som arbetsgivare kan förbättra situationen för de som arbetar dagligen med att rädda våra innevånares liv.