Pressmeddelande | Sverigedemokraterna Östergötland

Pressmeddelande

Sverigedemokraternas pressmeddelande angående det felaktiga artikeln som publicerades i Corren den 2019-01-31 ”SD vill avskaffa system som inte införts” som skickades till samtliga mediebolag i Östergötland.

 

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Region Östergötland

Torsdagen den 31 januari 2019 publicerade Corren en felaktig artikel med en mycket problematisk och felaktig rubrik ”SD vill avskaffa system som inte införts”.

Det är mycket problematiskt att en av de största dagstidningarna i Östergötland ägnar sig åt politiskt ställningstagande (1) och desinformation (2). Detta skadar hela det demokratiska systemet när våra medborgare inte kan förlita sig på att vad etablerad media rapporterar från högsta beslutsfattande organet i Östergötland.

(1) Correns politisk ställningstagande

Det är problematiskt att journalister tar politiskt ställningstagande: ”Varvade talarlistor, det vill säga varannan damernas i talarstolen på regionfullmäktige skulle öka jämställdheten bland de politiska ledamöterna. ”Att varvade talarlistor skulle öka jämställdheten är grovt felaktigt påstående och dessutom även (med stor sannolikhet) olagligt. Ledamöter i regionfullmäktige begär ordet och tilldelas ordet i turordning, enligt principen vem som anmält sig först till talarlistan. Dessutom väljer alla politiska partier internt sina kandidater (valsedel) och regionfullmäktige kan/får inte blanda sig i hur politiska partier sammanställer sina listor. Listorna kan bestå av enbart män, enbart kvinnor eller blandat.

(2) Avskaffa system som inte införts

Den 18 januari informerade Eva Andersson (S) (dåvarande regionfullmäktiges ordförande) på politiska ledningsgruppens möte om att presidiet har för avsikt att införa ”varvade talarlistor” på nästkommande regionfullmäktige sammanträde den 14 februari 2018 då det är i linje med CEMR deklarationen som Region Östergötland skrev på – SD röstade emot det och kommer att jobba för att det bör/ska avskaffas.

Clara Aranda (dåvarande gruppledare för Sverigedemokraterna i Östergötland) skrev motion utifrån informationen som delgavs gruppledarna den 18 januari att varvade talarlistor ska införas i regionfullmäktiges arbetsordning och implementeras för första gången på nästa regionfullmäktige den 14 februari 2018. Clara Aranda fick sedan motionen diarieförd den 07 februari 2018 (diarienummer RS 2018-105).

Det är också problematiskt att samtliga politiska partier i Region Östergötland yrkade på avslag till motionen istället för mitt yrkande (nuvarande gruppledare för SD i Östergötland) om att motionen bör anses besvarad (tillgodosedd), då den aldrig implementerades.

Därmed är Correns påståenden ”SD vill avskaffa system som inte införts” felaktigt och Sverigedemokraterna kräver att Corren ändrar rubrik och informerar medborgarna sakligt och sanningsenligt om det politiska arbetet i region östergötland.

 

Darko Mamkovic
Gruppledare Sverigedemokraterna region Östergötland