Rapport från Regionfullmäktige 2018-11-20/21 | Sverigedemokraterna Östergötland

Rapport från Regionfullmäktige 2018-11-20/21

 

Nu var det dags för mandatperiodens andra fullmäktige som bestod av två dagar.
Första dagen ägnades helt åt finansplans debatt och Sverigedemokraternas representanter var flitiga i talarstolen. Först ut var en gruppledarrunda där Darko Mamkovic, sverigedemokraternas gruppledare, föredrog ekonomi och förslag på åtgärder som återfinns i vår finansplan.

En av de åtgärder som Sverigedemokraterna föreslår och som Darko Mamkovic lyfte i talarstolen är att Region Östergötland ska genomföra en riktad analys och utredning av de ökade kostnader som är en direkt konsekvens av nyanlända, asylsökande och tillståndslösa i vårt län.

Region Östergötlands ekonomi har under de senaste 4 åren försvagats avsevärt och 2019 är första året på över 15 år som regionen kommer att få ett minus resultat. Det är väldigt oroväckande och vi anser att regionen nu måste vända på alla stenar för att lokalisera vart problemen ligger.

Näst på tur var Richard Svensson som föredrog ekonomi och berättade för fullmäktigeförsamlingen att det ekonomiska bekymmer Region Östergötland nu upplever är något som hela Sverige upplever. För att lösa denna nationella problematik krävs samarbete och diskussioner även men andra regioner och landsting för att tillsammans lokalisera problem och föreslå åtgärder.

Sist ut att debattera finansplan för Sverigedemokraterna var Jan Svensson som lyfte problematiken med landsbygdstrafiken och de nedlagda linjer som regionen tidigare har lagt ner. Han lyfte vikten av ett framtida gott samarbete i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden för att i framtiden lösa resandemöjligheter för boende på landsbygden.

Dag 2 inleddes med Regionstyrelsens verksamhetsplan där Sverigedemokraterna genom Darko Mamkovic lyfte ett tilläggsyrkande som innehåller 3 att-satser. Vi föreslog bland annat att man i regionens verksamhetsplan ska inkludera politisk åskådning som diskrimineringsgrund då det finns en hel del fall där man diskriminerats på grund av sin politiska åskådning eller engagemang. Det är inte bara skadligt för demokratin utan även för regionen i stort men framförallt för den enskilda personen. Region Östergötland är regionens största arbetsgivare och Sverigedemokraterna anser att vi skall föregå med gott exempel och ingen i vår verksamhet skall diskrimineras oavsett anledning även politisk åskådning.

Lite senare på dagen var det dags för motionsbehandling där Sverigedemokraterna hade 3 motioner för behandling som Richard Svensson föredrog i talarstolen.

Första motionen handlade om ett införande av en personaldag i Region Östergötland för att visa vår uppskattning gentemot alla de som arbetar i regionen. Vi är en väldigt stor region med många medarbetare och vi anser att det är viktigt att regionen i egenskap av arbetsgivare en dag om året visar extra uppskattning till de som sköter det fantastiska dagliga arbete i vår organisation.

Motion nummer två handlade om att regionen skall ge stärkt stöd till kulturevenemang som gynnar turistnäringen i Region Östergötland. Richard Svensson var uppe och tackade för svaret och poängterade att regionen idag gör mycket kultursatsningar men poängterade att det går att göra mer för att gynna turistnäringen.

Tredje och sista motionen som Sverigedemokraterna hade till dagens fullmäktige var kanske den viktigaste och handlade om att Region Östergötland skall anordna en demokratidag för att stärka demokratin och öka intresset för regionens verksamhet. Både Richard Svensson och Johnny Karlberg var uppe och försvarade motionen och båda pekade på vikten av att Region Östergötland gynnar demokratin genom att ha en återkommande dag varje år som fokuserar på att gynna demokratin.

Hela fullmäktige går att se i repris på Region Östergötlands hemsida.