Regionfullmäktige 18/19-06-19 | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige 18/19-06-19

Då var det dags för regionfullmäktige och budgetdebatt.
Första dagen av två skulle primärt handla om budgetdebatten och övriga beslut och interpellationer togs dag 2.

Dag 1 inleddes med en gruppledarrunda där Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic framförde Sverigedemokraternas budget och poängterade både problem men även de lösningar vi föreslår i vår budget. Darko var tydlig med att den demografiska utvecklingen som övriga partier skyller våra ekonomiska problem på inte är det primära problemet utan till stor del är importerad demografi. För att ge fog för sitt anförande citerade Darko en moderat riksdagsledamot som tydligt markerar att den åldrande befolkningen skulle vara anledningen till våra ekonomiska underskott är en myt och något som inte stämmer. Den kraftiga ökningen av befolkning som skett under väldigt kort tid har påfrestat sjukvården i den utsträckningen att vi nu måste vända på alla stenar för att vända vårt negativa resultat. På Darkos anförande fick han flertalet repliker eftersom de andra partierna gärna vill prata om sverigedemokraternas budget istället för sina egna.

Nästa Sverigedemokrat som var uppe i talarstolen var Jan Svensson som ägnade sitt anförande åt de satsningar vi har inom trafikområdet i budgeten. Den absolut främsta satsningen handlar om reklam inom Östgötatrafiken, något som ger en intäkt på 300 miljoner kronor. Många av de andra partierna hade i tidigare anförande och replikskiften kritiserat oss för att inte ha koll på siffror och påstår att dessa 300 miljoner kronor inte går att få tag på. Jan Svensson höll då upp papper ifrån både reklamföretag samt andra kommuner som infört just reklam och förklarade ingående hur mycket vi kan få per reklamplats och per fordon. Jan Svensson framförde till fullmäktige väldigt ingående hur mycket vi kan tjäna på just reklamintäkter.

Näst på tur var Richard Svensson att hålla anförande och ägnade sitt anförande åt att poängtera regionens svåra ekonomiska situation och påpekade att det nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap som är villig att ta obekväma men nödvändiga politiska beslut för att vända denna situation. Han påpekade att Sverigedemokraterna föreslår flera förslag för att inte behöva göra den enorma skattehöjning som koalition för Östergötland föreslår på 85 öre per skattekrona. Vi förslår bland annat reklam på fordon, saneringsrobotar som minskar multiresistenta bakterier samt minskar vårdrelaterade infektioner, vi föreslår minskade tolkkostnader och en egen bemanningspool för att både förbättra medarbetarnas arbetsmiljö samt öka attraktiviteten till regionen.

Sista Sverigedemokraten som höll anförande angående budgeten var Jane Ericsson som gjorde sin debut i talarstolen och ägnade sitt anförande åt de förbättringar vi föreslår för de äldre. Hon påpekade att det känns tråkigt att de styrande skyller hennes och de andra äldre på regionens situation eftersom det var de äldre som byggde upp och utvecklade den sjukvården vi har i Sverige. Hon lyfte upp befolkningsökningen och nämnde att det tog Sverige 35 år att öka från 8 till 9 miljoner invånare men nu under 2000-talet så har vi redan ökat med drygt 1.5 miljoner och att detta påfrestat sjukvården avsevärt. Den sjukvård som vi bedriver i Sverige och Östergötland är inte byggt för att hantera den kraftiga ökning av patienter som detta har medfört vilket har inneburit stänga vårdplatser och kraftigt ökade vårdköer. Hon lyfte upp vårt förslag angående äldremottagningar på vårdcentraler som ett steg i att förbättra sjukvården för de äldre i regionen. Genom att införa äldremottagningar så kan man säkerställa att de äldre får den vård de behöver då de läkare och sjuksköterskor som arbetar där har bred kunskap angående sjukvård för äldre och multisjuka.

Dag 2 inleddes med interpellationer.
Sverigedemokraterna hade en interpellation inlämnad av Jan Svensson där han ställde en fråga om vad man planerar att göra för att säkerställa att tjust- och stångådalsbanan kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i framtiden. Idag så är banorna väldigt eftersatta och tågen behöver förnyas. Detta medför till att väldigt många avgångar ställs in och i de fall de ställs in så kan biljetter inte köpas eller kontrolleras på ersättningsbussarna samtidigt som ingen statistik förs på dessa ersättningsbussar. Detta är inte hållbart och regionen måste agera som en drivkraft i dessa frågor tillsammans med Kalmar att trycka på Trafikverket i upprustning av just denna stambana. Jan Svensson höll ett långt och informativt anförande om problematiken och vad som behöver göras.

Sverigedemokraternas budget finns att läsa på vår hemsida och samtliga anföranden och replikskiften finns att se i sin helhet på Region Östergötlands hemsida samt regionens youtubekanal.