Regionfullmäktige den 14 februari | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 14 februari

Onsdagen den 14 februari var det dags för årets första regionfullmäktige. På dagordningen finns många viktiga ärenden.

På sammanträdet så skulle ett förslag om varvade talarlistor införas, vilket innebär att fullmäktigeledamöter får ordet baserat kön.
Detta är något som vi i Sverigedemokraterna motsatt oss och i en följd av att Clara Aranda (SD) samt moderaterna har lämnat in artiklar och visat sitt missnöje mot införandet så lades detta på is och något test av varvade talarlistor infördes inte på fullmäktige.

Sammanträdet började med en lång informationsdragning från revisionens ordförande där fullmäktige fick information angående de revisionsrapporter som revisionen arbetat fram. Revisionsrapporterna påpekade både vad som görs bra i regionen men även brister och förbättringspotential.

Bredbandsstrategin var ett viktigt och nödvändigt beslut som fullmäktige behandlade under sammanträdet.
I bredbandsstrategin så lyfter man målet med bredband i hela Östergötland både från stad till landsbygd.

Sverigedemokraterna hade fyra motioner under sammanträdet som samtliga bordlades till nästkommande sammanträde.
Den första motionen pekar på hudcancer som har kommit att bli den vanligaste cancerformen i Sverige med över 10 000 drabbade under 2015.
Motionen är skriven av Clara Aranda och förslaget Clara Aranda lyfter i motionen handlar om Region Östergötland skall ta fram en broschyr som informerar unga om risken med solande samt hur och när man söker vård för att få fler att söka vård i tid.

Den andra motionen är skriven av Christina Nilsson SD och lyfter förslag om att införa särskilda äldrevårdsmottagningar i Region Östergötland.
På grund av att vi blir allt äldre så ökar också kraven på primär- och akutvården. Ett införande av äldrevårdsmottagningar skulle kunna avlasta vården i övrigt.

Den tredje motionen som fanns på dagordningen var även den en motion skriven av Clara Aranda som lyfter problematiken med att man i vissa fall har två patienter liggandes i samma sjuktransport. Det här kan komma att påverka patientsäkerheten och motionären lyfter tre förslag i motionen.

Den sista motionen inlämnad av Sverigedemokraterna var en motion om att införa hästunderstödd terapi.
Detta är något som redan finns i form av habilitering, psykiatri samt neurologi. Det finns även forskning och studier på området som pekar på väldigt positiva resultat när man använt sig av hästar inom vården.

Utöver dessa motioner så anmäldes och lämnades det in ytterligare 11 motioner från Sverigedemokraterna under sammanträdet.
Dessa kommer nu att beredas för att behandlas i fullmäktige senare under året.