Regionfullmäktige den 25 april | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 25 april

Onsdagen den 25 april var det återigen dags för regionfullmäktige att sammanträda. Inledningsvis hölls en lång debatt gällande årsredovisningen för 2017.

Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, var således den enda politiska företrädaren som lyfte in perspektiv om invandringens verkliga påverkan och kostnader för sjukvården i Östergötland.

 

”Att förneka att trycket på hälso- och sjukvården ökar med anledning av den förda invandringspolitiken i vårt land, är inte att ta ansvar. Det är minst sagt beklagligt att man inte redogör för hur, och i vilken omfattning, det har påverkat hälso- och sjukvården i Östergötland.

Sverigedemokraterna efterfrågar tydlig redovisning av vilka konsekvenser och i vilken omfattning antalet asylsökande, nyanlända och tillståndslösa har haft på hälso- och sjukvården i Östergötland.

Vi efterfrågar också en seriös redogörelse av konsekvenser i form av begränsad tillgänglighet och längre väntetider, som det ökade trycket på hälso- och sjukvården i sin tur har skapat.”  Clara Aranda under årsredovisningsdebatten i regionfullmäktige.

 

Det fanns dock inget visat intresse, hos övriga, för att diskutera de faktiska kostnader och de konsekvenser som är ett resultat av en oansvarig politik som under längre tid har förts på nationell nivå. Debatten visade klart och tydligt att inget annat parti i Region Östergötland är villiga att föra en verklighetsförankrad och realistisk diskussion, då man helt förnekar det faktum att ett kraftig ökat åtagande innebär stor belastning på hälso- och sjukvården.

Sverigedemokraterna är en ensam röst i sammanhanget, och den rösten behövs. Vi kommer att fortsätta lyfta den här debatten och kräva en sanningsenlig och korrekt analys av samtliga kostnader, för oss är det nämligen en självklarhet att så sker.

Utöver det faktum att vi tog upp angelägna och viktiga frågeställningar var vi också det parti som hade flest motioner på dagordningen. En av våra motioner fick glädjande också bifall av regionfullmäktige, och det var vår motion om e-petitioner.

Övriga av våra förslag som behandlades tog upp ämnen som lokala handlingsplaner för suicidprevention, ett stärkt förebyggande arbete för att motverka hudcancer, utreda hästunderstödd terapi som lämplig behandlingsmetod, verka för att utveckla arbetet med äldremottagningar och att tydligt se över samt stärka patientarbetet vid liggande sjuktransport.

Sverigedemokraterna fortsätter att driva en väl förankrad och bred politik med konkreta förslag för att förbättra Östergötland. Den 19 juni kommer vår budget presenteras och behandlas i regionfullmäktige, i och med det kommer vi att lansera ytterligare åtgärder för att hantera den vårdkris som vi befinner oss i.