Riks- och regionrepresenterat besök på Lunnevads Folkhögskola | Sverigedemokraterna Östergötland

Riks- och regionrepresenterat besök på Lunnevads Folkhögskola

Fredagen den 8 april så besökte riksdagsledamot Markus Wiechel och vår regionfullmäktigeledamot, Richard Svensson, Lunnevads folkhögskola. Riksdagsledamöter från samtliga partier var inbjuda, övriga närvarande var rektorer och verksamhetsansvariga från länets folkhögskolor samt representanter från studieförbunden i Östergötland. Dagen var ämnad åt att diskutera migrations- och asylfrågor kopplade till folkhögskolor. Dagen började med en presentation och sedan lite allmän information kring folkbildning, studieförbund och folkhögskolor. Efter detta ägde en gedigen föreläsning angående migration och invandring rum och man förklarade att 35% av alla som går allmän linje på folkhögskolor är utrikesfödda utanför samt att trycket på folkhögskolorna är så pass stort att alla inte får möjlighet att komma in. Det informerades även om att det under år 2014 påbörjades en etableringskurs i Östergötland, vilket är en utbildning på sex månader där man inriktar sig på lågutbildade. Under dessa sex månader så lär man sig svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Under våren 2015 så fanns 21 deltagare och när samma utbildning började hösten 2015så var så var deltagarsiffran uppe i 66.

Efter informationsdragningen var det dags för en rundvandring där gästerna fick besöka en klass på den allmänna linjen, en klass på konstlinjen och även en klass på musiklinjen vilket följdes av lunch. Efter lunchen hölls en timmes frågestund, där det diskuterades samverkan mellan folkhögskolor och Europa. Lunnevads representanter förklarade att man bland annat har ett gott samarbete med Barcelona då ett antal elever åker ner till Barcelona för att lära sig dans.

Avslutningsvis var det ett givande och intressant besök som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

12924415_981062781982751_8891446483894673980_n12933168_981062778649418_7990560264465948535_n