Seniorsatsning i Östergötland | Sverigedemokraterna Östergötland

Seniorsatsning i Östergötland

053Den senaste tidens goda utveckling hos partiet i Östergötland har lett till såväl en kraftigt ökad medlemstillväxt som ett växande intresse av att engagera sig för partiets politik. Distriktsorganisationen har under en tid effektiviserats genom nya arbetsformer och strukturer för att bedriva en framgångsrik och resultatorienterad verksamhet som står sig väl rustad för att kunna leda partiet till ytterligare framgångar inför de stundande valen.

En av Sverigedemokraternas profilfrågor har länge varit och kommer fortsätta att vara frågan om den äldre delen av befolkningen och dess välmående. Seniorer har med dagens förda politik från regeringens sida fått kraftigt försämrade levnadsvillkor samtidigt som det växer fram en rädsla för att åldras i Sverige idag.

Mot denna bakgrund har förutsättningar skapats för att tillmötesgå ett brinnande intresse hos en samling äldre medlemmar för att arbeta mer riktat med just äldrefrågor och etablera partiet hos denna alltmer ökande del av befolkningen.

Som ett direkt resultat av en tids uppvaktning från ett flertal personer med ett starkt engagemang anordnade SD Östergötland ett möte där det presenterades en ny satsning på ett bildande av ett seniorråd. Rådets syfte är att föra samman länets äldre medlemmar för att tydliggöra och synliggöra partiets ståndpunkter gentemot denna viktiga samhällsgrupp.

Seniorrådet kommer att bestå av och vara till för de äldre medlemmarna, som en viktig social samlingspunkt för diskussioner och partipolitisk aktivism. Genom att tydligare fokusera på en av partiets viktigaste målgrupper vill man ta tillvara på den äldre generationens erfarenheter och arbeta för att det ska vara tryggt och värdigt att åldras i Sverige igen.

Drivande i förverkligandet av den nya satsningen står politiskt erfarna representanter som Bertil Jonsson från Åtvidaberg tillsammans med Mary Yman och Tord Ringqvist från Norrköping. De båda senare har lång partipolitisk erfarenhet från bland annat SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti.

Seniorrådet håller regelbundna möten och aktiviteter.
Är du intresserad av att vara med eller har frågor, ta gärna kontakt med någon av nedanstående kontaktpersoner.

 

För mer information och kontakt:

Tord Ringqvist, Norrköping
Huvudansvarig Seniorrådet
Telefon: 011-12 72 43

Bertil Jonsson, Åtvidaberg
Telefon: 0120-300 75
E-post: bertil.jonsson@sverigedemokraterna.se

Mary Yman, Norrköping
Telefon: 0734-04 64 83

Björn Ribers, Ödeshög
Telefon: 0709-70 28 81

Alf Johansson, Norrköping
Telefon: 0709-98 76 20