Utbildningshelg | Sverigedemokraterna Östergötland

Utbildningshelg

Under lördagen den 15 och söndagen den 16 november hölls det utbildning i Landstingshuset för invalda företrädare för Sverigedemokraterna i och med höstens val.

Den samlade skaran nya politiker fick under två dagar lyssna till föredrag från Ola Svensson om hur formerna för ett fullmäktigemöte går till samt öva på motionsskrivande och debattteknik.

Tillfället avslutades på söndagen med att distriktssekreteraren Christian Nordin Olsson föredrog partiets kommunikationsplan.

Vi tackar för deltagandet och önskar Ola Svensson hjärtligt välkommen åter.