Valdemarsvik, nästa kommunförening i Östergötland | Sverigedemokraterna Östergötland

Valdemarsvik, nästa kommunförening i Östergötland

Den 8 juni samlades såväl medlemmar som intresserade till en träff i Valdemarsviks kommun för information och allmänna diskussioner.

Distriktet representerades av valorganisatören Michael Kauppi tillsammans med distriktsordföranden Markus Wiechel som informerade om kandidatur för partiet till allmänna val och delade ut material till deltagarna.

Mötet var ett ytterligare steg i rätt riktning för att samla nya tag och öka engagemanget i Valdemarsviks kommun och byggde vidare på den träff som ägde rum under distriktets Östgötaturné runt om i länet tidigare under försommaren. Distriktets företrädare har även figurerat i kommunen vid flertalet tillfällen innan detta främst genom informationsspridning till hushåll och det sammantaget mycket positiva bemötandet har lett till att vi nu står med nya förstärkningar till valsedeln inför hösten.

Tillsammans med generella diskussioner om den lokala bygden kom de närvarande fram till att det borde bildas en ny kommunförening för området, detta sker senare i sommar genom ett bildandemöte den 3 augusti.

 

Valdemarsviks kommun var den kommun i Östergötland med bäst resultat för partiet i EU-valet den 25 maj med sina 14,8% och det är glädjande att vi nu kan bygga vidare på det förtroendet och jobba för ett ytterligare framgångsrikt val i höst.

10426673_638694439552922_5464262084275802999_n